webhost.mendelu.cz

Tento server slouží pro zvěřejnění projektových a dalších stránek na Mendelově univerzitě v Brně.

Projektový webový server – webhost.mendelu.cz

Tento server umožňuje uživatelům Mendelovy univerzity v Brně zveřejňovat projektové webové stránky.

Pro přístup k projektovým stránkám použijte adresu web2.mendelu.cz/<nazev_projektu>/, přístup je umožňen pomocí HTTP i HTTPS.

V případě potřeby je možné zažádat o subdoménu pod mendelu.cz. Provoz webů s doménou jinou než mendelu.cz je možné pouze pokud je doména vlastněná Mendelovou univerzitou v Brně (Odborem informačních technologií).

Výchozí konfigurace obsahuje PHP 5.6, startovní soubor v adresáři musí být pojmenován index.php nebo index.html .

Úpravy konfigurace webu je možné provést pomocí:

Pokud provozujete MySQL databázi na univerzitním serveru Fex, je možné ji prohlížet a editovat pomocí phpMyAdmin, který najdete na webhost.mendelu.cz/phpmyadmin. Název Vaší databáze a heslo k ní najdete v UIS v Záznamníku výzkumníka.

Podpora

+420 545 13 55 55
helpdesk@mendelu.cz

© 2020 Mendelova univerzita v Brně – všechna práva vyhrazena